Προκήρυξη   για την εισαγωγή τεσσάρων (4) Υποψηφίων Διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019 του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος