Το Ιδρύματος Στρατηγού Μιχαήλ Αρναούτη προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Θέλω να σας ζητήσω να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του τμήματος τις πληροφορίες για την υποτροφία που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 7 Μαρτίου 2019.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος