Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Παλαιού Προγράμματος σπουδών, που θα πάρουν για πρώτη φορά ΤΟΜΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, να δηλώσουν στη δήλωση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και το μάθημα ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι του 7ου εξαμήνου (δηλώνεται με τον παλιό κωδικό και τίτλο) το οποίο αντιστοιχήθηκε με το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών Ι του Νέου Προγράμματος σπουδών το οποίο διδάσκεται στο 6ο εαρινό εξάμηνο.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος