Σας επισυνάπτουμε τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την πραγματοποίηση τριών νέων Διατμηματικών μαθημάτων στο Εαρινό εξάμηνο 2019.
Η αίτηση γίνεται μέσα από τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα με τις ανακοινώσεις του Κέντρου, http://www.lance.auth.gr/el/center_announcements.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΙΙ

Από τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.

τηλ.: 2310 995165
www.lance.auth.gr