Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία Απριλίου 2019, να καταθέσουν την αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 4-3-2019 έως 15-3-2019.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος