ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική του Ιουνίου 2019 και στους φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο 8ο εξάμηνο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος εγγραφής 2015-16).

Οι φοιτητές θα υποβάλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματική δήλωση στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19, με τα επιπλέον μαθήματα εαρινών και χειμερινών εξαμήνων που προτίθενται να δώσουν στην εξεταστική Ιουνίου 2019, τα οποία έχουν δηλώσει τουλάχιστον μία φορά σε προηγούμενο εξάμηνο.

    Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος