ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της συμμετοχής του Διδάσκοντα σε 4-ήμερη σύνδεση με το εξωτερικό, για την παρακολούθηση Μαθημάτων + Εργαστηρίων,  XILINX  HLS VIVADO, που γίνεται στις ώρες του μαθήματος, ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ) 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

 

Ο διδάσκων

Σ. Δοκουζγιάννης