Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Beihang University της Κίνας, χορηγούνται στο ΑΠΘ εκ μέρους του Κινεζικού συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού προγράμματος σπουδών, που θα διεξαχθεί στο εν λόγω Πανεπιστήμιο από 3 έως 9 Ιουλίου 2019.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και θα καλύπτουν: δίδακτρα, διαμονή, διατροφή και πολιτιστικές εκδρομές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα παρακάτω αρχεία.

igss-2019-application-form

igss-2019-application-guide

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, το αργότερο έως τις 6 Μαΐου 2019, απευθείας στο Beihang University ( ibuaa2019igss@163.com ) με παράλληλη κοινοποίηση στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ ( internat-rel@auth.gr ).

Η επιλογή θα γίνει από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος