Το εργαστήριο του μαθήματος 009 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, το τρίτο εργαστήριο για την ομάδα 2, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου 14:00 – 16:00 στη νησίδα Βεργίνα, καθώς την Τετάρτη 10 Απριλίου θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές.

Ο Υπεύθυνος του εργαστηρίου

Θεμιστοκλής Διαμαντόπουλος