Προκήρυξη μιας θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος