Ανακοίνωση

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος την Πέμπτη 18 Απριλίου και ώρα 14:00 – 18:00 στην Αίθουσα 6 και την Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 14:00 – 18:00 στην Αίθουσα 4 του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.

 

                                                                                                                                                 Από τη Γραμματεία του Τμήματος