Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος