Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία Ιουλίου 2019, να καταθέσουν την αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 10-6-2019 έως 21-6-2019.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ