Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 4 Ιουνίου  2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.
https://stegastiko.minedu.gov.gr  
 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος