Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρική Πληροφορική” ανακοινώνει την εισαγωγή δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος