Αντιστοιχίες Τμημάτων , Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδ. έτους 2019-20.

ΦΕΚ 2656 τ Β’ 1-7-2019

Από την Γραμματεία του Τμήματος