Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να αντλήσετε  από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://ece-msc.e-ce.uth.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από την Γραμματεία του Τμήματος