Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο  του Α.Π.Θ. έτους 2019-20.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Από την Γραμματεία του Τμήματος