Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει τη πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1) Χημείας, 2) ΗΜΤΥ, 3) Ιατρικής και 4)Φαρμακευτικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος