ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος “Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων”, την Δευτέρα 30-9-2019 και ώρες 19.00-22.00,

θα πραγματοποιηθούν στις Αίθουσες 3 και 5

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος