ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση σχετικά με τις ώρες διαλέξεων του Δομημένου Προγραμματισμού

Τρίτες 13.00 – 15.00 Α τμήμα (Α5)

Τετάρτες 12.00 – 14.00 Β τμήμα (Μικρό Αμφιθέατρο)

Πέμπτες 08.00 – 10.00 Εργαστήρια (Βεργίνα)
Παρασκευές 08.00 – 10.00 Εργαστήρια (Βεργίνα)

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

Μάνος Τσαρδούλιας