Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., στις 15-10-2019.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις στο αμφιθέατρο “Παναγής Παναγιωτόπουλος”, παράλληλες δραστηριότητες και έκθεση με τις ομάδες/συλλόγους που δραστηριοποιούνται εντός της Πολυτεχνικής Σχολής.

Την ίδια ημέρα και ώρες 11.00-13.00, τα μαθήματα του 1ου έτους του Τμήματος δεν θα πραγματοποιηθούν.

Από την Γραμματεία του Τμήματος