Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία Νοεμβρίου 2019, να καταθέσουν την αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 14-10-2019 έως 25-10-2019.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ