Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών , σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από την Γραμματεία του Τμήματος