Θέση εργασίας στο Βέλγιο που αφορά Market Modelling and Adequacy Analyst. Η Λεπτομερής περιγραφή της θέσης παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο αρχείο:
position_market-modelling-and-adequacy-analyst

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Λάζαρο Εξιζίδη (lazaros.exizidis@entsoe.eu) ή στο Alban.Joyeau@entsoe.eu.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος