Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι φοιτητές του Νέου Προγράμματος Σπουδών που δηλώνουν τώρα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ και έχουν καταθέσει δήλωση μαθημάτων με μαθήματα του 7ου εξαμήνου, να μπουν στο σύστημα έως και Παρασκευή 1/11/2019 και να τη διορθώσουν, εφόσον έχουν δηλώσει αριθμό μαθημάτων του 7ου εξαμήνου που αντιστοιχούν σε 33 ECTS και πάνω. Σε διαφορετική περίπτωση θα ακυρωθεί η δήλωση μαθημάτων.

Ακόμη οι φοιτητές που έχουν δηλώσει αριθμό μαθημάτων του 7ου εξαμήνου που αντιστοιχούν σε λιγότερα από 27 ECTS, θα πρέπει να προσέξουν ώστε τελικώς να συμπληρώνουν τουλάχιστον 90 ECTS αθροιστικώς στα εξάμηνα 7ο, 8ο και 9ο.

 

ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ