Προκήρυξη Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ/ΕΕ), ανά Γνωστικό Αντικείμενο, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος