ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Συνέλευση συνεδρία αρ. 03/31-10-2019, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 15/11/2019, εντύπως ή ηλεκτρονικώς στο info@ee.auth.gr.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:

α) Αίτηση

β) Τίτλους Σπουδών

γ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

δ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

ε) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)

στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές

ζ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την επιλογή.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:

 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Έρευνα σε θέματα μετρολογίας ραδονίου στο νερό και εκτιμήσεις κινδύνου από την οικιακή και υδροθεραπευτική χρήση νερού με υψηλές συγκεντρώσεις ραδονίου. (Α. Κλούβας)

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 1. Ομοιομορφικοί μετασχηματισμοί υλικού HW και HW-SW στην σχεδίαση φίλτρων 2D και 3D μεγάλης κλίμακας, στην περιοχή χρόνου-συχνότητας. (Στ. Δοκουζγιάννης)
 2. Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Επιταχυντών Υλικού HW(Hardware Accelerators), για την εκτέλεση μεγάλων και πολύπλοκων αλγορίθμων, με προορισμό τις αρχιτεκτονικές νέφους σε υπολογιστικά κέντρα BIG DATA. (Στ. Δοκουζγιάννης)
 3. Ανάπτυξη και σύνθεση μεθοδολογιών για την δημιουργία, ανάλυση και απόδοση δυναμικών χαρακτηριστικών του ψηφιακού διδύμου μιας πόλης. (Ν. Πιτσιάνης)
 4. Ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων για την αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής σε κυβερνοφυσικά συστήματα και αποδοτική υλοποίηση τους σε FPGAs – Development of innovative models for the Human-Machine interaction in Cyber Physical Systems (CPS) and efficiency implementation on FPGAs. (Γ. Παπαευσταθίου)
 5. Τεχνικές σχεδίασης για αποτελεσματική ασύρματη μεταφορά ισχύος και σήματος σε τεχνολογίες κατακόρυφης ολοκλήρωσης. (Β. Παυλίδης)
 6. Ολοκληρωμένα κυκλώματα και αρχιτεκτονικές για την τεχνολογία CMOS-Skyrmions. (Β. Παυλίδης)
 7. Διαχείριση κατανάλωσης ισχύος σε πολλαπλά επίπεδα σχεδίασης ολοκληρωμένων συστημάτων με γνώση της διαθέσιμης ενέργειας.  (Β. Παυλίδης)
 8. Σχεδίαση Διακοπτικών Συστημάτων σε Περιβάλλον Ελέγχου Προδιαγεγραμμένης Απόδοσης. (Γ. Ροβιθάκης)

 ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 1. Ανάπτυξη προηγμένων στοχαστικών αλγορίθμων με σχήματα πολυωνυμικού χάους για την επίλυση ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων με αβεβαιότητες. (Ν. Κανταρτζής)
 2. Σχεδίαση και βελτιστοποίηση ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. (Γ. Καραγιαννίδης)
 3. Εξαγωγή, ανάλυση και μοντελοποίηση πληροφορίας της κατάστασης υγείας από ακουστικά βοηθήματα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος και βαθειάς μάθησης. (Λ. Χατζηλεοντιάδης)

 

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις Υ.Δ. κ.λπ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής, Τηλ. 2310-994378 & 2310-996392, FAX 2310-996292).

ΠΕΡΙΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ Η/Υ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος