ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εργαστηριακή μονάδα Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ανακοινώνει τέσσερα θέματα εκπόνησης διπλωματικών εργασιών υπό την επίβλεψη του ομ. καθ. Γ. Παπανικολάου. Τα θέματα παρουσιάζονται με μια σύντομη περιγραφή στο συνημμένο αρχείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα ενδιαφέροντος συνοδευόμενο με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος