Σας επισυνάπτουμε την αναλυτική προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Νικολέτα Τζιμπούκα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τηλ. 2651008902
e-mail: ntzimpou@uoi.gr

***Σχετικό link προκήρυξης:http://www.cse.uoi.gr/index.php?menu=m58&id=1219***

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος