Σας διαβιβάζουμε ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  για την υποβολή αιτήσεων κάλυψης των παρακάτω ΕΝΝΕΑ (9) θέσεων εργασίας και θα μας βοηθούσατε πραγματικά αν τις  πρωθήσετε ΑΜΕΣΑ σε συνεργάτες ή φίλους σας , προκειμένου να ενημερωθούν για τη δυνατότητα που παρέχεται σε νέους επιστήμονες  , να εργαστούν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ,στις έδρες 

EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage του Digital Heritage Research Laboratory – ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019, 12:00 (noon)

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ EUROMED -ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος