Ανακοίνωση «Πρόγραμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018/19», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018-2019

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Πληροφόρησης

Κατερίνα Γιάννου

Τ: 210-3726394

E: katgiannou@iky.gr | www.iky.gr


Από τη Γραμματεία του Τμήματος