ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου “Στοχαστικά Σήματα και Διαδικασίες” και “Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι” δε θα πραγματοποιηθούν  τη Τετάρτη 13 Νοεμβρίου.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος