Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν  ότι οι εγγραφές των  επιτυχόντων αθλητών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται από 19 μέχρι και 29 Νοεμβρίου 2019.
 
Για την εγγραφή τους, οι παραπάνω εισαγόμενοι/-ες στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται, μέσα σε αυτή την προθεσμία, να:
 
Βήμα 1ο : επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://register.auth.gr για να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους, η οποία εμπεριέχει και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
 
Βήμα 2ο : προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, οι ίδιοι/-ες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο, προκειμένου να καταθέσουν α) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής/υπεύθυνη δήλωση, β) 4 φωτογραφίες μικρού μεγέθους και γ) φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης, όπως αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΠΕΘ και γ) αποφοιτήριο προηγούμενης σχολής (αφορά τους εγγεγραμμένος/-η σε άλλη σχολή)
 


  Ώρες προσέλευσης στη Γραμματεία του Τμήματος: 10:00 π.μ.- 12:00 μ.


Επιτυχών/Επιτυχούσα που είναι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εισάγεται φέτος σε Τμήμα του ΑΠΘ με την κατηγορία των αθλητών, πρέπει προηγουμένως να διαγραφεί από αυτό/αυτή προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή του/της στο νέο.
 
 Σε περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επισημαίνεται ότι α) η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της εξουσιοδοτούντος/-ούσης και β) ο/η εξουσιοδοτούμενος/-η θα πρέπει να φέρει μαζί του/της την ταυτότητα/διαβατήριο και των δύο προσώπων (εξουσιοδοτούντος/-ούσης και εξουσιοδοτούμενου/-ης).
 

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr
 
Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας υπολογιστή, μπορείτε να απευθυνθείτε στη νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου, που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ (Κεντρική Βιβλιοθήκη)

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος