ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα του 5ου εξαμήνου “Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι” δε θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου αλλά θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος