ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του ομότιμου καθηγητή του 

 

Μιχαήλ – Γεράσιμου Στρίντζη

 

 
 Ο εκλιπών υπήρξε  πανεπιστημιακός δάσκαλος με εξαίρετο ήθος προς φοιτητές και συναδέλφους.
 Η διδακτική του προσφορά στο Τμήμα υπήρξε ανεκτίμητη και μοναδική  και το   επιστημονικό του έργο μεγάλο και σημαντικό.

Τιμώντας τη μνήμη του, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ψ η φ ί ζ ει 

–          Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

–          Να αναρτηθεί το σχετικό ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Ο Πρόεδρος

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Γρηγόριος Κ. Παπαγιάννης

Καθηγητής