Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί πτυχιακή εξεταστική τον Φεβρουάριο του 2020. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική του Φεβρουαρίου 2020 φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο 9ο εξάμηνο σπουδών και πάνω (έτος εγγραφής 2015-16 και προγενέστερα).

 Οι επί πτυχίω φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματική δήλωση στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-20, με τα επιπλέον μαθήματα χειμερινών και εαρινών εξαμήνων που προτίθενται να δώσουν στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2020, τα οποία έχουν δηλώσει τουλάχιστον μία φορά σε προηγούμενο εξάμηνο.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: από 5-12-2019 έως 31-12-2019

Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή για κανέναν λόγο δήλωση ή αλλαγής δήλωσης μαθημάτων μετά το πέρας του παραπάνω διαστήματος.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος