ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Oι φοιτητές του Νέου Προγράμματος Σπουδών, στο 9ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του 7ου εξαμήνου από οποιαδήποτε κατεύθυνση και εφόσον αυτά είναι νέα μαθήματα (δεν τα έχουν δηλώσει προηγούμενα) βαρύνουν το φόρτο του 9ου εξαμήνου και συμμετέχουν στον υπολογισμό του άνω ορίου των 33 ECTS ανά εξάμηνο.

Από την Γραμματεία του Τμήματος