Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 6 Δεκεμβρίου έως και 16 Δεκεμβρίου 2019.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώρηση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας θα ανοίξει στις 6 Δεκεμβρίου (στις 10:00 το πρωί) και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους φοιτητές.


Ώρες προσέλευσης στη Γραμματεία του Τμήματος 10:00π.μ.-12:00μ.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος