Ανακοίνωση του προγράμματος εξετάσεων Ξένων Γλωσσών περιόδου Ιανουαρίου 2020. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 20 Ιανουαρίου 2020.

Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, στη διεύθυνση http://www.lance.auth.gr/el/node/273.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.

τηλ.: 2310 995165

www.lance.auth.gr