ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνίες/ώρες εξέτασης:

  1. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Δευτέρα 17/2/20 στις 6μμ
  2. Γραφική με Υπολογιστές, Τρίτη 18/2/20 στις 6μμ

Υπεύθυνος καθηγητής

Α. Ντελόπουλος