Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία Απριλίου 2020, να καταθέσουν την αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 3-3-2020 έως 13-3-2020.

 

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος