Προκήρυξη θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 03/04/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος