Η Σχολή Θετικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει θέσεις Καθηγητή, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 6/4/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος