Ανακοίνωση χορήγησης- κατόπιν επιλογής – μιας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο για ευρύτερες σπουδές, συγκεκριμένων Τμημάτων  του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος