Κοινοποίηση εγκυκλίου οδηγιών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος