Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και στα πλαίσια των μέτρων διαφύλαξης της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό  COVID-19, ισχύουν τα παρακάτω κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των εκπαιδευτικών λειτουργιών των ΑΕΙ, από 11-3-2020  έως 24-3-2020:

 

  • Η παρουσίαση διπλωματικών εργασιών συστήνεται να πραγματοποιείται με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης.
  • Η ορκωμοσία θα πραγματοποιείται μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανάγκης κατά μόνας.
  • Η παράδοση των πτυχίων γίνεται στη γραμματεία με ειδική μέριμνα και χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών.

 

Η προγραμματισμένη ορκωμοσία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι στις 2/4/2020.

Επομένως είναι πέραν της παραπάνω ημερομηνίας αναστολής εκπαιδευτικών λειτουργιών των ΑΕΙ.

Όταν θα έχουμε νεότερη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας θα σας ενημερώσουμε.


Θεσσαλονίκη, 12-3-2020

 Ευδοξία  Μαυρίδου

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος ΗΜΜΥ