ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές/τριες που πρόκειται να εξεταστούν ή εξετάστηκαν στην διπλωματική τους εργασία  παρακαλώ να μου στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τα αρχεία:

  1. Pdf , η διπλωματική ολοκληρωμένη
  2. Word , που περιλαμβάνει μόνο: τον τίτλο της διπλωματικής (και στα αγγλικά αν υπάρχει), ονοματεπώνυμο , επιβλέπων και επιτροπή,  περίληψη (και στα αγγλικά αν υπάρχει), λέξεις κλειδιά(αν υπάρχουν). Όλα τα στοιχεία του αρχείου word θα είναι με πεζά γράμματα.

Η Βεβαίωση από την Βιβλιοθήκη  θα υπογράφεται  και θα παραδίδεται στην Γραμματεία  του Τμήματος

Επικοινωνία: gchatzik@auth.gr  Κιν. 6976 918141