Οι φοιτητές/τριες που θα εξετάστηκαν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα  και  πρόκειται να εξεταστούν ή εξετάστηκαν στην διπλωματική τους εργασία  παρακαλώ να μου στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τα αρχεία:

  1. Pdf, η διπλωματική ολοκληρωμένη
  2. Word, που περιλαμβάνει μόνο: τον τίτλο της διπλωματικής (και στα αγγλικά αν υπάρχει), ονοματεπώνυμο , επιβλέπων και επιτροπή,  περίληψη (και στα αγγλικά αν υπάρχει), λέξεις κλειδιά(αν υπάρχουν). Όλα τα στοιχεία του αρχείου word θα είναι με πεζά γράμματα.

Η Βεβαίωση από την Βιβλιοθήκη  θα υπογράφεται  και θα παραδίδεται στην Γραμματεία  του Τμήματος

Α. Όλες οι διπλωματικές εργασίες θα μου σταλούν με e-mail εφόσον, τελειώσει η διαδικασία της εξέτασης όλων  των διπλωματικών.

Β. Βιβλία που πρέπει να επιστραφούν στον Εύδοξο δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την βεβαίωση   από την Βιβλιοθήκη. ( Αυτά  τα βιβλία επιστρέφονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, μετά από συνεννόηση)

Γ. Οι φοιτητές/τριες που πιθανόν έχουν δανειστεί βιβλία  θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση (Επίσης δεν επηρεάζει  την βεβαίωση εφόσον η βιβλιοθήκη είναι εκτός λειτουργίας)

Δ. Οι φοιτητές/τριες να καταγράφουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου  , στο  e-mail , προκειμένου να υπάρχει άμεση επικοινωνία στις περιπτώσεις που πιθανόν να χρειαστεί.   Παρακαλώ να δείξουμε όλοι την απαραίτητη  κατανόηση. Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο κινητό τηλέφωνο.  

Επικοινωνία: gchatzik@auth.gr  Κιν. 6976 918141

Από τη Γραμματεία του Τμήματος