Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης  Καθηγητή/τριας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Η προθεσμία υποβολήσ υποψηφιοτήτων λήγει στις 31-05-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος